Petičná iniciatíva LEX Tušim

Zmenky sú na Slovensku zneužívané na majetkové podvody pri rozvodoch​. Preto som sa rozhodla spraviť, čo je v mojich silách, aby sa zmenil zákon, ktorý to v dnešnej dobe umožňuje. Verím, že týmto pomôžem viacerým spoluobčiankam a možno aj spoluobčanom, aby ich partner nemohol obrať o spoločný majetok.

Prestali ste si s manželom rozumieť a schyľuje sa k rozvodu? Je to smutné, ale občas sa to stáva – ľudia sa môžu časom odcudziť. Niekto má šťastie a má normálneho partnera, ktorý to pochopí. Niekto iný však má za manžela pomstychtivého egoistu či dokonca psychopata, ktorý si dá tú námahu, aby Vám dokázal, že bez neho Vám bude zle. Bude Vám chcieť zobrať všetko.

Asi Vás to prekvapí, ale v súčasnosti je na Slovensku veľmi jednoduché obrať svoju manželku či manžela o majetok pri rozvode. Všeobecne platí, že pri rozvode sa majetok nadobudnutý počas manželstva delí na polovicu. To isté sa však vzťahuje aj na záväzky. Váš partner môže tesne pred rozvodom bez Vášho vedomia a súhlasu podpísať zmenku osobe, ktorej dôveruje a ktorá následne získa Váš spoločný majetok cez exekúciu. Vás totiž ani neprizvú do zmenkového konania, keďže ste neboli na zmenke podpísaní a nie ste stranou konania. Nebudete mať možnosť ani protestovať. Môže sa stať, že zistíte, čo sa stalo, až keď bude neskoro a Váš dom či byt budú v exekúcii.

CIEĽ: O čo nám ide?

Musíme zmeniť 70 rokov starý zákon

Zákon zmenkový a šekový (č. 191/1950 Zb.) sa nemenil vyše 70 rokov. V čase jeho vzniku zrejme nepočítali s tým, že zmenky budú takým hrubým spôsobom zneužívané na majetkové podvody pri rozvodoch.

Podvedený manžel alebo manželka v súčasnosti nemá možnosť napadnúť pravosť zmenky, nakoľko jej formálne požiadavky sú splnené a tým pádom sa stala dokonalým cenným papierom. Nemôže napadnúť ani samotné zmenkové konanie, nakoľko nie je účastníkom konania. Ak nemá dobrého právnika, je to pre neho takmer bezvýchodisková situácia.

Máme za to, že podpis zmenky jedným z manželov v bezpodielovom spoluvlastníctve je v rozpore s §145 (1) Občianskeho zákonníka: “Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.”

Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme doplniť do Zákona zmenkového a šekového body §1 (9.) a §75 (8.) v nasledovnom znení:

“v prípade, že je vystaviteľ v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, tak aj notársky overený podpis druhého z manželov.”

Môj príbeh: Prečo LEX TUšIM?

S manželom sme sa zoznámili ako študenti. Ani jeden z nás nebol z bohatej rodiny. Za 25 rokov manželstva sa nám narodili dve deti. Všetok náš majetok sme nadobudli spolu, počas trvania manželstva.

Časom sa stalo, čo aj vo viacerých rodinách – po zlom období sa na nás vykašľal. Deti sa s ním museli súdiť o výživné a mne chcel dokázať, že som bez neho nula. Sľuboval mi, že po rozvode zostanem bez strechy nad hlavou a bez peňazí.

Prečo som iniciatívu nazvala LEX Tušim? Tušim je meno môjho exmanžela. Jeho vyhrážky zrealizoval tak, že v r.2014 podpísal svojmu kamarátovi vlastnú zmenku v hodnote prakticky celého nášho majetku, a to MESIAC PRED PRÁVOPLATNOSŤOU NÁŠHO ROZVODU!

Odvtedy sa s nimi súdim. Všetkým je jasné, čo sa deje. Ale občianske súdy trvajú roky, lebo zmenka je dokonalý cenný papier a prokuratúra nekoná, lebo títo vplyvní páni majú dobré známosti.

Princíp tejto schémy spočíva v tom, že po exekúcii nášho majetku mu ho exmanželov kamarát “prihrá” späť, či už priamo alebo na nejakú firmu s bielym koňom.

Prečo sa pod túto iniciatívu podpísať?

Tu je pár dobrých dôvodov

Môže sa to stáť aj Vám

Snáď sa Vám nič takéto neprihodí, ale kým Národná rada SR nezmení zákon, toto riziko pretrváva. Ak sa to nestane priamo Vám, môže sa to stať Vašej matke, sestre alebo kamarátke, ale obeťami nemusia byť iba ženy. Načo riskovať?

Týmto podvodom je ťažké sa ubrániť

Takýto podvod je obtiažne dokázať, lebo zmenku podpisuje jeden z manželov vedome a zámerne. Obeť nie je stranou zmenkového konania, lebo jej podpis nie je na zmenke a preto ho nevie ovplyvniť. Zistí, čo sa stalo, až keď bude povolená exekúcia na jej majetok. Zmenka je dokonalý cenný papier a je mimoriadne náročné zastaviť exekúciu majetku na jej základe.

Ide o správnu vec

Ten archaický stav, v akom sa nachádza Zákon zmenkový a šekový, ktorý sa vyše 70 (!) rokov neaktualizoval, sa naučili zneužívať zákerní ľudia a škodiť tým svojim blízkym. Umožňuje im to naoko zákonným spôsobom obrať svojich manželov alebo manželky pri rozvode o spoločný majetok.

Nič Vás to nestojí​

Naozaj za to nič nedáte, len pár minút svojho času pre správnu vec. Môžete tým pomôcť ľudom, ktorí by možno v budúcnosti zostali bez majetku.